Tónlistarverkefni í grunnskóla

Frá árinu 1972 hafa Tónlistarskóli Húsavíkur og Barnaskóli Húsavíkur, síðar Borgarhólsskóli, starfað undir sama þaki. Allan þann tíma hefur samstarf þessara stofnana verið mjög náið.
Árið 1974 var tekin upp sú tilhögun að nemendur voru teknir út úr kennslustundum til þess að sækja hljóðfæratíma. Það fyrirkomulag er ennþá við làði og þykir hafa gefist vel.
Árið 1992 hófst samstarfsverkefni tónlistarskólans, barnaskólans og leikskólans Bestabæjar.

Upphafleg markmið með verkefninu voru að koma á markvissu tónlistaruppeldi fyrir aldurshópinn 3-9 ára með því að:

  • koma á samvinnu og samræma tónlistarkennslu í leikskóla, tónlistarskóla og grunnskóla með gerð sameiginlegrar námskrár í tónlistarfræðslu fyrir þetta aldursskeið.
  • þróa og afla þekkingar í viðkomandi stofnunum um kennsluaðferðir fyrir þetta aldursskeið sem gera það mögulegt að bjóða heilum bekkjardeildum uppá hljóðfæranám sem félli inn í samfellda stundaskrá.
  • nota og þróa samþætt kennsluefni í tónlistarforskóla, tónmenntakennslu og hljóðfæranámi.

Frá því að verkefnið hófst má segja að flest þessara markmiða hafi gengið eftir. 

Námsskipan:

  •  2.-5. bekkur í Borgarhólsskóla og 1.-7. bekkur Öxarfjarðarskóla fá tónlistarnám sem hluta af námi við skólann. Kennslan fer fram á skólatíma og er inni á samfelldri stundarskrá barnanna.  Tónlistarskólinn hefur umsjón með kennslunni og ber faglega ábyrgð á tónlistarnáminu.
  •   Elsti árgangur leikskólans Grænuvalla fá 30 mín. kennslu á viku 8-10 saman í hópi. Kennarar tónlistarskólans og leikskólans hafa með sér samstaf um undirbúning og skipulag tónlistarnámsins og tónlistarskólinn hefur umsjón með kennslunni. Í tónlistartímunum er unnið með söng, hlustun, algeng barnalög og sönglög bæði gömul og ný. Lögð er áhersla á að börnin hreyfi sig eftir tónlist, læri einföld dansspor og hreyfileiki og þjálfist í grundvallar hugtökum s.s. sterkt og veikt, háir og djúpir tónar og púls.
  •  6 ára börn fá tónmenntakennslu þar sem unnið er með heilar bekkjardeildir í senn einn tíma á viku. Tónmenntakennari grunnskólans sér um þessa kennslu.
  •  7 ára börn fá 2x 30 mín tónlistarkennslu á viku 3-4 saman í hópi. Hljóðfærakennarar tónlistarskólans sjá um þessa kennslu og er blokkflautukennsla undirstaða tónlistarnámsins þótt lögð sé áhersla á fjölbreytt starf í samræmi við aðalnámskrá tónlistarskóla. Nemendur læra undirstöðuatriði hljóðfæranáms, nótnalestur, tónfræði, söng, hlustun og aðra skapandi þætti. Að hluta til er notað kennsluefni sem samið hefur verið fyrir þetta verkefni og byggir að nokkru leyti á þeim lögum og kennsluefni sem þau þekkja frá leikskólunum hér á Húsavík. Nemendur þurfa að koma fram á tónleikum þar sem lögð er áhersla á vandaðan flutning og að þau læri að hlusta á og bera virðingu fyrir flutningi annarra. Nemendur í 2. bekk taka tónfræðikönnun í lok skólaárs. 
  •  3. bekkur fær hópkennslu 2-3 saman á hljóðfæri að eigin vali 2x30 mín á viku. Þessu til viðbótar fá þau einn tónmenntatíma á viku þar sem unnið er með 1/2 bekki. Hljóðfæravalið getur samt ekki verið alveg frjálst. Það ræðst m.a. af því hvaða hljóðfæri eru í boði og takmarkast af stærð hópa á hvert hljóðfæri. Það verður einnig að taka tillit til þess hvaða hljóðfæri eru til á heimilinu. Hvert barn verður því að velja þau þrjú hljóðfæri sem það hefur mestann áhuga á að læra á. Þetta val er síðan haft til hliðsjónar þegar endanlegt val fer fram og raðað er niður í hópa. ê langflestum tilfellum er hægt að verða við óskum um fyrsta valkost. Hljóðfæranámið er hefðbundið nám að öðru leyti en því að það fer fram í litlum hópum 2-4 (1 í einstöku tilfellum) saman. Byggt er á því sem þau hafa lært áður og að nokkru leiti er notað kennsluefni sem byggir á því sem þau lærðu í 2. bekk. Nemendur koma fram á tónleikum og taka próf á hljóðfærin í lok vetrar. Á sama hátt og í 2. bekk taka allir tónfræðipróf.

Einkakennsla: Þrátt fyrir að allir 7, 8 og 9 ára nemendur séu í hljóðfæranámi í hópum, geta þeir eftir sem áður innritað sig í einkatíma á hljóðfæri. Er það þá gert í samráði við kennara tónlistarskólans.